Online boekhouden

Logiboek

Wie

OVAS Solutions ontwikkelt al sinds 1996 software voor de kantoorautomatisering.

In opdracht van Van Dijk Educatie te Kampen is LogiBoek ontwikkeld. 

Het beheer van een eigen boekenfonds kan complex en tijdrovend zijn. 

Vraag

Het softwareprogramma LogiBoek is speciaal ontwikkeld om de onderwijsinstel-lingen te ondersteunen bij de belangrijkste processen in het boekenfondsbeheer.

Wat

LogiBoek ondersteunt u in uw boekenfonds bij de volgende processen:

• Boekenlijsten samenstellen  
• Vakkenprofielen samenstellen 
• Voorraad boeken  
• Meerjarenhuur boeken  
• Prognose-order aanmaak / verwerking  
• Order aanmaak / verwerking  
• Logistiek naar leerlingen  
• Boekenlijst overzichten 
• Logistieke overzichten 
• Financiële overzichten 
• Overzichten met een eigen opmaak 

Vordering

LogiBoek wordt regelmatig bijgewerkt.

Niet alleen nieuwe ontwikkelingen worden toegevoegd, ook verbeteringen worden aangebracht.

Elk seizoen wordt de werking en de functionaliteit geëvalueerd en alle benodigde aanpassingen aangebracht.

Maak daarom altijd gebruik van de laatste versie van LogiBoek.