Segmenteren van donateurs

Segmenteren van donateurs

Als fondsenwervende organisatie organiseert u waarschijnlijk regelmatig campagnes, mailingen of andere activiteiten om inkomsten te werven voor het bereiken van uw doelstellingen. Maar overziet u wel exact wat er binnenkomt per fondswervende activiteit? 

In het OVAS pakket kunt u snel en eenvoudig uw inkomsten en uitgaven segmenteren, waardoor het direct inzichtelijk wordt wat de kosten en baten van een campagne zijn geweest. 

Direct marketing met segmentering

Aangezien de giften gekoppeld worden aan de betreffende relaties, kunt u tevens de nodige verbanden leggen tussen giften, relaties en uitgevoerde campagnes en hierop direct marketing toepassen.

Scroll naar boven